Drangedal Energi Holding AS er 100% eid av Drangedal kommune.


Drangedal kommunes strategiske og finansielle formål med eierskapet i Drangedal Energi Holding AS er:
- å sikre lokalt eierskap til samfunnskritisk virksomhet
- å sikre nærhet til en arbeidsplass med høy kompetanse og lokalkunnskap
- å sikre utbytte på investert kapital