Strømsalg, bredbånd og kraftproduksjon

Utbygging og drift av distribusjonsnett

Drangedal Energi Holding AS

I desember 2020 delte selskapet Drangedal Everk AS seg i to selskaper:
Drangedal kraft AS og DE Nett AS.
Drangedal Energi Holding AS er morselskap til Drangedal kraft AS og
DE Nett AS.
Drangedal kraft AS har tre avdelinger: strømsalg, bredbånd og kraftproduksjon.
DE Nett AS bygger ut og drifter distribusjonsnettet, vi fører strøm hjem til kundene våre.