Den 29. september 1920 kl. 17.30 blei det nybygde linjenettet i kommunen satt under spenning, og det elektriske lyset flomma utover store deler av Drangedal kommune. Drangedal Kommunale Elektrisitetsverk, som var navnet fra starten av, hadde noen vanskelige år i starten. Suvdøla kraftverk hadde også en vanskelig oppstart. Men etter de første vanskelige åra utvikla everket seg til å bli et solid kommunalt foretak med god økonomi. I 1964 blei navnet endra til Drangedal elverk, i 1998 til Drangedal everk, og i 2001 blei everket et kommunalt foretak (KF). Drangedal Everk KF og Drangedal Kraft KF blei i 2020 omdanna til aksjeselskap med konsernstruktur med nytt morselskap, Drangedal Energi Holding AS, og med nettvirksomhet og øvrig virksomhet i egne datterselskaper, Drangedal Everk AS og Drangedal Kraft AS. Selskapene er som før 100 % eid av Drangedal kommune. Selskapenes virksomhet i dag omfatter produksjon, distribusjon og salg av kraft, samt det som naturlig hører til dette. I tillegg er selskapet leverandør av internett, TV og telefoni i Drangedal kommune.


I 2020 fylte everket 100 år. I den forbindelse ble det laget en bok "Fra glødelampe til fiber".